Välkommen till

där kreativiteten flödar

Naturlekplats Unneparken

Under 2012 och 2013 byggdes en park och lekplats i Unnaryd ut av naturliga material och genom samverkan av olika föreningarna.

 

Syftet var att skapa en plats där alla åldrar kan mötas, men särskilt barn, och som dessutom bjuder in alla invånare i byn till samarbete kring platsen så att den gemensamma arbete och lek kan bidra till en lyckad integration av alla olika nationaliteter i byn.

 

Det beviljades projektpengar från Leader Halland för att kunna genomföra alla idéer och investeringar.

Projektgrupp Unneparken är en undergrupp i kvinnligt nätverk Kreativa Bolmenbygden (www.kreativa-bolmenbygden.se), som är förankrat i Unnaryd.

 

Naturlekplatsen ska vara för alla åldrar, men särskilt för barn som kan vara allt ifrån byns barn, besökare, turister eller skolbarn. Parken kan användas från skolan och stöder deras utomhuspedagogisk arbete.

Platsen kommer också att fungera som ett besöksmål för att det ligger centralt i byn och nära både badplatsen, idrottsanläggningarna och marknadsplatsen.

 

Material som användes:

 

• sten för en stenspiral, för en scen med 3 etager

 

• virke och stammar för sittbänk, hinderbana, stolpar, balans- och klätterredskap

 

• pil för pilstaket, piltunnel

 

• sand för en jättestor sandlåda

 

• flis för mjukare ytor under balansbanan

 

• 2 gamla båtar

 

• många växter som planterades i en lugn del som liknar en trädgård

Det köptes in:

 

• en fågelbogunga

 

• en ingrävd studmatta

 

• ett nät från transportföretag som sattes upp i en trekant som en hängmatta

 

• en trähäst (2014)

 

 

 

 

Juni 2013 invigdes platsen med en barnfest.

 

Platsen har även potential att bli en arena för ytterligare utomhus aktiviteter (lokala Mulle och Strövare organisationer, kurser, projekt, utbildning).

 

Just nu planeras det ett utegym på gräsmattan jämte naturlekplatsen.

 

Barn, familjer, turister, alla invånare har nytta av Unneparken, så att platsen ökar attraktivitet av byn, och blir allmän samlingsplats som ger möjlighet till integration.

 

Läs mer om aktiviteter, arbetsinsats och fester på Unneparkens facebooksida

Frågor, ändringarna eller tips angående webbsidan: webb@unnaryd.com

 

Följ gärna Unnaryds Bygdeblad på facebook:

www.facebook.com/unnaryd