Välkommen till

där kreativiteten flödar

Sevärdheter i Unnaryd

Unnaryds Hembygdspark

Unnaryd är en urgammal kulturbygd. I Hembygdsparken där skogsbondens arbetsredskap bevaras för eftervärlden tas gäster och besökare emot i en gemytlig stugmiljö omhängnad av hankgärsgård och lummiga vårdträd.

 

Stugorna inrymmer över 3000 historiska föremål från de småländska socknarna Unnaryd och Jälluntofta.

 

Broschyr att ladda ner

 

Läs mer om Unnaryd-Jälluntofta-Hembygdsförening

www.ujh.se

 

öppet på söndagar

mellan kl 14:00 och 17:00

 

Unnaryd is an ancient cultural traditions and native park

preserved objects and buildings for posterity.

The cabins can accommodate over 3000 historical objects

from the Småland parishes Unnaryd and Jälluntofta. Some

of them are quite unique.

There is also a unique narrative folk art museum.

 

 

 

Brunnsbacka sågkvarn

Brunnsbacka Sågkvarn utgör en ålderdomlig anläggning i funktionellt skick där en vattendriven kvarn med ramsåg och stickhyvel har bevarats för eftervärlden.

Sågningen upphörde på 1930-talet, kvarnen något senare men stickhyveln användes så sent som 1951. Anläggningens exakta ålder har inte kunnat fastställas men det uppges att här fanns en sk skvaltkvarn redan på 1600-talet. Skvaltorna har traditionellt sett anor tillbaka i medeltiden, då invandrande munkordnar förde kunnandet med sig. Konstruktionen med handyxade bottenstockar uppvisar ålderdomliga drag. Under 1870-talet har en del upprustningsarbeten utförts på anläggningen, som bidragit till dess nuvarande utformning. En mera omfattande restaurering genomgick sågkvarnen 1983.

 

Månadens byggnadsminne: april 2015 i Halland

 

Brunnsbacka sawmill is an archaic facility in working order

where a water-powered mill, saw and stick plane has been

preserved for posterity.

 

 

Chalanderska möbelmuséet

Chalanderska Möbelmuseet i Jälluntofta visar en utställning av konstsnickaren Johannes Chalanders. Här finns verkstad med arbetsskisser och verktyg och en del av de fantastiska möbler han tillverkade under sin levnad 1844 - 1931.

 

Art Carpenter Johannes

Chalanders (1844 - 1931)

furniture and tools, in

Jälluntofta

 

Kontakt:

+46(0)371-72014

+46 705 39 90 49

nilserik.lagerwall@gmail.com

Historical school museum

 

Skolbyggnaden är relativt enhetlig och välbevarad sedan uppförandet. De förändringar som skett har huvudsakligen gjorts inom ramen för skolverksamheten som anpassningar till förändrade tider. Den har därför ett stort upplevelsevärde som representant för skolväsendets uppbyggande i en lantlig miljö under 1900-talet. Det pedagogiska värdet förstärks av den välbevarade interiören med sin inredning.

Skolplanscher, möblering och en välbevarad patina skapar en autentisk känsla av den sociala situationen för lärarinnan och skolbarnen i en lantlig miljö. De dubbla invändiga reglarna på dörren i vindskammaren vittnar om en lärarinnas utsatta situation i sin ensamhet.

Skolan har ett miljövärde där den är belägen i ett område med välbevarad bebyggelse som i hög grad speglar den tid i vilken skolan var i funktion.

 

Läs mer om skolan och renoveringen här...

 

www.ujh.se

hembygdsforening@unnaryd.com

Slätteryds byskola

Bonadsmuseum

Unnaryd är centrum för det sydsvenska bonadsmåleriet. Inspirationskraften från medeltidens kyrkokonst slår igenom i Sydsveriges bondekultur. Skogsbonden smyckade sina timmerväggar med glada berättelser när han spikade upp hemvävda dukar, fint dekorerade i traktens färger av "naturpigment, hönsägg och vann".

 

Det är naivkonst med enkla motiv, klara färger och mänklig vänlighet som i Bonadsmuseet förs vidare till våra dagar. Vi får en sällsynt glimt av den högtidsglädje och barnatro som präglade de gamlas föreställningsvärld.

 

Bonaderna i Unnaryd utgör en välbevarad del av Sveriges nationella kulturarv och står unde riksantikvariskt skydd.

 

Läs mer på www.bonadsmuseum.se

 

Kontakt:

 

Unnarydsstenen - Vägvisaren från 1777

Den gamla vägvisaren är från år 1777 och har blivit en symbol för Unnaryd. Stenen var då en gränssten som flyttats hit och blivit vägvisare för resande från Unnaryd i vägskälet mot Tiraholm i ena riktningen och till Kronobergs län i andra riktningen.

 

The stone is from 1777 and has become a symbol for Unnaryd.

The stone was a boundary stone that was moved here to become a signpost for travelers from Unnaryd to the crossroad to Tiraholm in one direction and to the county of Kronoberg in the other.

 

Bedja rör

Bedja rör är ett gårdsgravfält från äldre järnåldern. På ett relativt litet område finns en unik samling gravar. Det var attraktivt att bosätta sig vid de stora sjöarna Unnen och Bolmen. Hus byggdes. Jordbruk bedrevs tillsammans med fiske och boskapsskötsel. Gårdar kunde ligga i samma område i

flera hundra år. Som benämningen gårdsgravfält antyder var detta område begravningsplatsen för en gård eller bosättning som funnits alldeles i närheten av det

nuvarande gravfältet.

 

Here are most grave types from older and younger bronze age.

Two larger and ten smaller cairns, eighteen megalithic graves from the iron age, nine stone circles and tombs.

Tånga Linbasta

Tånga linbasta är ett torkhus för lin och ligger utmed vandringsleden Jälluntoftaleden. Den knuttimrade bastan uppfördes ursprungligen på 1700-talet och användes fram till 1922.

Tannshult såg och kvarn

Utmed bäcken i Tannshult finns ruinerna av en 1800-tals såg och längre upp finns även rester efter en kvarn. Sågen är belägen utmed vandringsleden Jälluntoftaleden.

Folkets park i Unnaryd

Folkparken - i folkmun kallat Busabohöjd – var en populär festplats som först anlades i början på 1900-talet. Glansdagarna var på 1950- och 60- talen. Många lokala orkestrar spelade, men även större artister. Man dansa- de vals, polka, schottis, hambo och foxtrot och drack kaffe i pausen. Innan bilen blev det vanliga transportmedlet cyklade ungdomarna dit. Då kunde flickorna hoppas på att åka med någon pojke på ramen, berättar Anita Kindstrand, tidigare ordförande i Södra Unnaryd/Jälluntofta fornminnes- och hembygdsförening. Bredvid parken låg tidigare Folkets hus men detta revs på 1970-talet. Här anordnades danser på vintrarna, bland annat hade man alltid en mycket välbesökt fest på annandag jul.

 

Folkets park i Unnaryd ligger i en ljus glänta i ett villa- område nordväst om sjön Unnen.  Anläggningen består av en inbyggd dansrotunda, två mindre byggnader för servering samt två biljettkurer vid entrén till festplatsen. De har alla gulmålad locklistpanel. Dansrotundan har luckor i fasaden och en krönande lanternin med fönster på det pappklädda tälttaket.

 

Läs mer om Festplatser I Halland på Länsstyrelsens webbsida....

Frågor, ändringarna eller tips angående webbsidan: webb@unnaryd.com

 

Följ gärna Unnaryds Bygdeblad på facebook:

www.facebook.com/unnaryd